Lehtiartikkelit · Tutkimukset · Yleinen

Rintasyöpäriski: Hiusvärit & hormonaalinen ehkäisy

Kotimainen väitöskirjatutkimus, uutinen julkaistu Lääkärilehdessä 6.3.2017: Hormonaalinen ehkäisy ja hiusväri suurentavat rintasyövän riskiä

Hormo­ni­kie­rukkaan liit­tyi suu­rempi ris­ki kuin hius­värin käyt­töön, käy il­mi suoma­lais­naisia tarkas­te­le­vasta tutki­muk­sesta.

Hormo­naa­linen eh­käisy ja hius­värien käyt­tö suuren­tavat rinta­syövän ris­kiä. Tä­mä käy il­mi FM San­na Heik­kisen väitös­tut­ki­muk­sesta, jos­sa ar­vioitiin elin­ta­pa­te­ki­jöiden roo­lia rinta­syövän etio­lo­giassa.

Hormo­ni­kie­rukkaa käyttä­neiden post-me­no­pau­saa­listen nais­ten rinta­syö­pä­riski oli 52 pro­senttia suu­rempi kuin nai­silla, jot­ka käyt­tivät kupa­ri­kie­rukkaa.

Muun hormo­naa­lisen eh­käisyn käyt­tö suu­rensi rinta­syö­pä­riskiä 32 pro­senttia nuorem­milla, enintään 50-vuo­tiailla nai­silla, kun hei­tä ver­rattiin nai­siin, jot­ka ei­vät käyt­täneet hormo­naa­lista eh­käisyä.

Hiusvä­rejä käyttä­neiden nais­ten rinta­syö­pä­riskin ha­vaittiin olevan 23 pro­senttia suu­rempi kuin nai­silla, jot­ka ei­vät ol­leet kos­kaan vär­jänneet hiuk­siaan.

Ana­lyy­seissä oli mu­kana yli 8 000 rinta­syöpään sairas­tu­nutta nais­ta ja noin 20 000 ver­rokkia.

Sama uutinen 8.3.2017 Helsingin sanomissa myös.

Advertisement

2 vastausta artikkeliin “Rintasyöpäriski: Hiusvärit & hormonaalinen ehkäisy

 1. Mä oon jotenkin aavistanut tämän, että hormonikierukka on sitten kuitenkin paholaisen keksintö, onhan sitä niin kiva käyttää. Olin jo aiemmin miettinyt, etten uusi sitä enää, kun se nyt pitäisi vaihtaa, mutta nyt oon siitä varma. Kuparikierukka sitten varmaankin ja tervetuloa vaan taas viis vuotta pois olleet tulvat. Mutta mielummin ne kuin syöpä. Sinänsä mielenkiintoista, että mun kahdella ystävällä on ollut siinä neljänkympin molemmin puolin rintasyöpä ja toiselta on kielletty hormonikierukka, toiselta ei. Eri sairaanhoitopiirit. Ehkä sitten erilaiset syövät, en muista tarkemmin.

  Tykkää

  1. Voi hyvinkin olla, että ihan erityyppiset syövät. Osa rintasyöpäläisistä saa luvan käyttää hormonikierukkaa, osalta taas kielletään kaikki hormonaalinen ehkäisy, kuten minulta. Käytännöt vaihtelee.

   Rintasyövän hoitohan ei ole enää mm. Käypä hoito-suositusten piirissä, vaan se koordinoidaan eri kautta, mutta varsinaisesti sellaista perinteistä valtakunnallista hoitoa sille ei ole, joten käytännöt vaihtelee joskus paljonkin joissain yllättävissä tilanteissa. Onneksi kuitenkin kyseessä niin yleinen syöpä josta on paljon tilastollista tutkimusta, joten päälinjaukset on yleensä kaikkialla samat, hoitokäytännöt vaihtelee lähinnä sellaisissa asioissa jotka eivät suoranaisesti liity itse syövän hoitoon.

   Olen itse käyttänyt hormonaalista ehkäisyä muutaman vuoden ajan nuorempana, mutta lopetin sen vakavien sivuoireiden takia ja siirryin jo monia vuosia sitten kuparikierukkaan enkä ole katunut. Kävin aikoinaan ilmoittautumassa munasolunluovuttajaksi, jolloin hedelmällisyysklinikan erikoislääkäri varoitteli jo joskus vuonna 2008-2010, että tietyt hedelmöityshoidot lisäävät rintasyövän riskiä jopa 40%, erityisesti ne joissa tuutataan suuria määriä hormoneita kehoon, tosin rs-riski laskee kyllä normaaliksi hoitojen jälkeen. En koskaan ehtinyt luovuttamaan munasolujani, mutta tuo erikoislääkäri kertoi jo silloin että kotimaista tutkimusta ollaan julkaisemassa tästä aiheesta lähitulevaisuudessa. Nyt sitä sitten on tullut, ainakin näitten tiettyjen lisähormonien osalta.

   Hiusvärit ovat pitkään olleet ns. kuuma peruna, en ole sinänsä yllättynyt että niistä jotain löytyi. Erityisesti mustan värin voimakas allergisoivuus on ollut tiedossa jo pitkään, monet parturi-kampaajat joutuneet jättämään työnsä allergisoiduttuaan pahasti värjäyksessä käytetyille kemikaaleille ja moni asiakas joutunut lopettamaan hiustensa värjäyttämisen. Kotona käytettävät markettivärit siinä mielessä vielä pahempia kuin kampaamovärjäykset, sillä maallikolla ei ole välttämättä riittävää osaamista ja ymmärrystä suojauksesta ja värjäysaineitten vaarallisuudesta, joten käyttö voi olla mitä sattuu.

   Oma väjäyskierteeni alkoi jo nuorena ja päättyi syöpädiagnoosiin. En sano ettenkö värjäisi hiuksiani koskaan, mutta valitsen nykyään hyvin tarkkaan että värit ovat mietoja, ympäristöystävällisiä, ihoystävällisiä ja erittäin vähän allergisoivia sekä muutenkin turvallisiksi todettuja, tai en värjää ollenkaan. Huvittavaa jollain tapaa sekin, että esim. hiusten valkaisu on vähemmän allergisoiva/riskaabeli operaatio kuin värjäys, sillä väriaineet, varsinkin tummat sävyt, sisältää ihan yhtä lailla hapetinaineita, mutta niitten lisäksi ne värjäävät aineet tulee päälle. Vaalennusaine sisältää ainoastaan hapetinainekset, joten sentään osa altistuksesta jää pois. Vaikka en nyt ehkä suosittele platinablondaustakaan jatkuvana harrastuksena…

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.