DNA · Perinnöllisyys · Tutkimukset

DNA: Geenivirheistä & todennäköisyyksistä

Olen aloittanut lueskelemaan hiukan enemmän omasta genomistani löytyneistä rintasyöpään altistavista geenivirheistä, tai ehkä paremminkin geenimutaatioista. Mutaatiot, muunnokset, perimässä eivät ole automaattisesti 100% hyviä tai 100% pahoja, sillä geenien eri ilmentymillä on erilaisia vaikutuksia koko kehoon sekä ristiinvaikutuksia toisten geenien kanssa. Esim. jokin geenimuunnos joka altistaa jollekin tietylle sairaudelle, saattaa taas auttaa sopivana kombinaationa toisten geenien kanssa välttymään joltain toiselta vaivalta. Asiat siis eivät ole aivan yksioikoisia, vaikka jotkin geenimuunnokset altistavatkin hyvin voimakkaasti esim. tietyille syöville. 

Minultahan löytyi geenikartoituksessa tietyt tunnetut rintasyövälle altistavat geenimutaatiot/alleeliyhdistelmät geeneissä FGFR2 ja 8Q24. Olen maininnut niistä ainakin täällä ja ennusteesta mm. täällä.


Vähän aikaa sitten linkkasin mielenkiintoisen artikkelin/konferenssijulkaisun, mainitsin siitä ainakin täällä. Kyseessä siis Focus Oncologiae, Syöpäsäätiön julkaisusarja 9, 2008.

Nyt kun olen lukenut tuota julkaisua paremmalla ajatuksella uudestaan, silmään tarttui sieltä muutamia mielenkiintoisia mainintoja. FGFR2 mainittiin ainakin kerran, sivulla 16:

[…]Laajoissa polymorfiatutkimuksissa, joissa etsittiin sporadisen rintasyövän yhteisiä geenimuutoksia, tunnistettiin hiljakkoin viisi genomin aluetta, joilla esiintyvä restriktiopolymorfia (SNPt) korreloi rintasyövän esiintymiseen. Näistä neljä paikallistui tunnettujen geenien alueelle (FGFR2,
fibroblastikasvutekijäreseptori 2; TNRC9, MAP3K1 ja LSP1). Kiinnostavaa on, että esimerkiksi FGFR2 on välttämätön maitorauhastiehyiden kehittymiselle. Se toimii eri kasvainmalleissa kasvunrajoitegeenin tavoin. TNRC9 liittyy puolestaan sellaisiin rintasyöpiin, jotka lähettävät etäpesäkkeitä luuhun.

BRCA1 ja BRCA2 ovat kasvunrajoitegeenejä. Perinnöllisessä rintasyövässä muuntuneen alleelin periytyminen itulinjassa altistaa kantajansa voimakkaasti rintasyövälle.[…]

Lisäksi maininta alhaisen riskin geenivirheistä täällä, sivulla 22. Lihavointi on minun:

[…]Rintasyöpäalttiusgeenit luokitellaan niissä esiintyvien mutaatioiden aiheuttaman rintasyöpäriskin perusteella kolmeen pääryhmään: korkean, kohtalaisen ja alhaisen penetranssin geeneihin. Korkean ja kohtalaisen syöpäriskin geenien synnynnäiset virheet ovat harvinaisia, niitä
kutakin esiintyy korkeintaan 1–3 prosentilla väestöstä. Alhaisen penetranssin omaavia geenivirheitä esiintyy vastaavasti kohtalaisen usein terveilläkin naisilla, niiden esiintyvyys on vähintään 10–20 prosentin luokkaa.

Yksittäinen alhaisen penetranssin tekijä suurentaa kantajansa syöpäriskiä melko vähän, mutta niiden yleisyyden takia samaan henkilöön voi kasaantua useampia riskialleeleja. Tätä kutsutaan kompleksiseksi polygeeniseksi periytymismalliksi, ja se suurentaa sairastumisen riskiä kumulatiivisesti. Monia erilaisia korkean, kohtalaisen ja alhaisen syöpäriskin geenivirheiden yhdistelmiä esiintyy, mutta niiden yleisyydestä ja kliinisestä merkityksestä ei ole vielä riittävästi tietoa (kuvat 3 ja 4).

Syövän perinnöllisyydestä ja geenivirheistä kannattaa myös muistaa se, että geenivirhe voi pääpiirteissään aiheuttaa syövän kahdella tapaa:

 1. Ituradan variaatiot. Geenivirhe on sairastuneen henkilön omassa perimässä. Tällöin geenivirhe saattaa periytyä jälkeläisille 50% todennäköisyydellä, sillä toiselta biologiselta vanhemmalta voi tulla terve versio samasta geenistä.
 2. Somaattiset variaatiot. Geenivirhe on sporadinen eli sattumanvarainen paikallinen mutaatio, mutta ei ole sairastuneen omassa perimässä, eli sitä ei voi periyttää esim. jälkeläisille.

Uutta tutkimusta on siitäkin, että voisiko paikallisia mutaatioita periyttää, mutta se ei varsinaisesti liity suoraan tähän rintasyöpään. Vaikkapa jos mutaatio tapahtuu sukusolussa (munasolu tai siittiö) ja sitten juuri siitä muuntuneesta munasolusta sattuu tulemaan raskaaksi, niin… muttei siitä sen enempää. Lyhyt tiivistys mutaatioista (Wikipedia).

Geenivirheitä, tai mutaatioita, voi saada muillakin tavoilla, mm. sopivan laatuinen ja tarpeeksi iso säteilyannos saa aikaan somaattisia mutaatioita tai altistavat elintavat (tosin ne vaikuttavat hyvin hitaasti vuosien tai vuosikymmenten kuluessa), eli ei ne hyvätkään geenit anna absoluuttista suojaa. Kannattaa siis lakata pelkäämästä syöpää, koska sen voi saada mistä vain, milloin vain. Syöpää syöpää syöpää, syöpää kaikkialla!

Tuossa julkaisussa oli muutamia muitakin mielenkiintoisia kohtia, mm. sivulla 11:

Alkoholinkäyttö suurentaa rintasyövän vaaraa sitä enemmän, mitä enemmän nainen käyttää alkoholia. Yksi päivittäinen alkoholiannos lisää vaaraa kymmenen prosenttia, kolme päivittäistä annosta jo 40 prosenttia. Myös ehkäisypillereiden käyttäjän rintasyövän vaara on käytön aikana 20 prosenttia tavallista korkeampi. Ylipaino vaikuttaa rintasyövän riskiin kahdella tavalla: se suurentaa postmenopausaalisten naisten riskiä ja puolestaan vähentää premenopausaalisten naisten riskiä.

Jälkiviisaus on katkerinta, mutta toteanpa nyt kuitenkin:

A. olen käyttänyt nuoruudessani hormonaalista ehkäisyä, tosin siitä on jo lähes vuosikymmen, joten ehkäpä en kuitenkaan saanut rintasyöpääni niistä. Ehkä. Tiedänpähän olla käyttämättä hormonikorvaushoitoa vaihdevuosissa, sillä se myös tunnetusti lisää rintasyövän riskiä ja riski jatkuu vielä hormonikorvaushoidon lopettamisen jälkeenkin.

B. Ylipaino ei minun tapauksessani suojannut rintasyövältä, mutta tilasto on tilasto, tilasto ei ole minä, enkä minä ole tilasto.

C. Alkoholia olen käyttänyt. En kylläkään läheskään niin paljoa että sen olisi pitänyt vaikuttaa riskiin. Ainakaan tilastollisesti. Viime vuodet olen ollut käytännössä absolutisti.

D. FGFR2 geenivirhe lisää todennäköisyyttä sairastua post-menopausaaliseen rintasyöpään, eli menopaussin jälkeiseen rintasyöpään. Nuori ikä ei siis minua suojannut, mutta mistäänhän ei tiedä oliko rintasyöpäni taustalla juurikin rintasyöpään altistava FGFR2 geenimutaatio vai kenties se toinen, 8Q24, joka taas on tilastollisesti assosioitu enemmän tähän nuoruusiän rintasyöpään. Jos saan kutsun geenikartoitukseen, niin tämä mysteeri toivon mukaan ratkeaa.

E. En polta, en ole koskaan polttanut.


Summa summarum, syöpä on hyvin monesti pelkästään huonoa sattumaa, siinä mielessä että yksilö ei olisi voinut itse tietoisesti vaikuttaa sairastumiseensa. Solujen toiminta taas ei sinänsä ole sattumanvaraista; Terve solu ei syöpää tee, vaan syövän taustalla on aina rikkinäinen solu. Se on sitten oma juttunsa, miten se solu on mennyt rikki, ja minkätakia kehon immuunijärjestelmä ei ole saanut hoidettua sitä rikkinäistä solua pois, kuten normaalisti tapahtuu.

Toisaalta, yksilö voi vaikuttaa voimakkaasti esim. erilaisten elintasosyöpien syntymiseen, silloin kun niillä on vahva kausaliteetti yksilön omiin elintapoihin, varsinkin liikuntaan, ruokavalioon, tupakointiin ja alkoholiin. On myös paljon elintasosyöpiä jotka tulevat ympäristövaikutuksesta, sillä yksilöllä on aika vähäinen vaikutus siihen paljonko esim. viljelyssä käytetään karsinogeenisia kemiallisia yhdisteitä ja paljonko niistä lopulta kertyy elimistöön syödyn ravinnon mukana, jne. Elintasosyöpä voi siis johtua ylipäätään tästä meidän länsimaisesta elintavastamme ja siitä, kuinka yhteiskunta on rakentunut ja minkälaisiin työtehtäviin ja elämäntapavalintoihin yhteiskunnan koheesio meitä ohjaa. Ongelma on siis myös rakenteellinen.

Tässä mielessä on täysin turhaa potea yksilönä morkkista siitä että olisi itse itselleen aiheuttanut syövän, koska ei se mene niin, jollet ole tahallasi kävellyt esim. ydinvoimalan reaktorihuoneeseen ilman suojavarustusta kun reaktori on käynnissä tai jotain muuta yhtä absurdia.

Toisaalta, jos poltat tupakkaa kuin korsteeni, et harrasta liikuntaa, rännäät viinalla kuin sieni ja syöt arkisin pelkästään Mäkkärissä ja viikonloppuisin viiden lihan pitsaa, niin tottakai se on todennäköisempää että se rosvosektori sattuu juuri sinun kohdallesi.


Lähteet:

Wikigenes – FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2)

Nature – A genome-wide association study identifies alleles in FGFR2 associated with risk of sporadic postmenopausal breast cancer

Focus Oncologiae, Syöpäsäätiön julkaisusarja 9, 2008 (PDF)

Advertisement

7 vastausta artikkeliin “DNA: Geenivirheistä & todennäköisyyksistä

 1. Ihailen tuota sun analyyttistä otetta ja tiedonjanoa. Sitä en ymmärtänyt että ylipainoko suurentaa syövän riskiä iäkkäämmillä naisilla mutta pienentää nuoremmilla. En ymmärrä. Vauvasi kuulumiset ja yleiset fiiliksesi kiinnostavat edelleen.

  Tykkää

  1. Noin se tosiaan menee, eli vanhemmilla naisilla, eli naiset jotka ovat jo ylittäneet menopaussin, on suurempi riski sairastua rintasyöpään jos on ylipainoa. Nuorilla taas toisinpäin, jostain syystä ylipainoisilla nuorilla naisilla on pienempi riski saada rintasyöpä.

   Tilastohan ei vielä kerro että miksi näin on. Kun on jokin ilmiö johon vaikuttaa sekä perintötekijät, elintavat että ympäristövaikutus, niin on vaikea eritellä sieltä mitään yksittäisiä syitä.

   Olen itse spekuloinut mielessäni eri syitä miksi nuoremmilla ylipainoisilla olisi pienempi riski sairastua rintasyöpään. Tunnettuja tekijöitä on mm. imetys alle 30-vuotiaana (jokainen vuoden kestänyt imetysjakso alentaa rintasyöpäriskiä 4-5%, ainakin joissain lähteissä kerrottu), rintojen rakenteellinen kiinteys (mitä löyhempää rintakudos on, sitä pienempi riski), jne. Monet näistä jo tunnetuista tekijöistä menee käsikädessä ylipainon kanssa, vaikka ylipainolla ei sinänsä ole tekemistä rintasyövän kanssa, välttämättä.

   Rintakudos löystyy ja harvenee mm. imettäessä, mutta myös lihominen venyttää kudoksia, ehkä tässä voisi olla yhteys? Tai ehkäpä yhteys löytyy siitä, että hoikkuus menee käsikädessä kiinteiden, tiiviiden rintojen kanssa?

   Kuitenkin selittämättömiä seikkoja tuossa nuorten naisten ylipainossa on mm. se, että rasvakudoksen määrä reagoi hormonitoiminnan kanssa, ja sairaalloinen ylipaino aiheuttaa negatiivisia muutoksia myös hormonitoimintaan, jonka taas voisi kuvitella lisäävän rintasyöpäriskiä, esim. siksi, että ylipainoisilla estrogeenituotanto on runsaampaa, mikä taas saattaa kiihdyttää hormonipositiivisten rintasyöpäkasvainten kasvua.

   Nuorten kohdalla enemmistö rintasyövistä on hormoninegatiivisia, kun taas vanhemmilla naisilla enemmistö rintasyövistä on hormonipositiivisia. Ehkäpä tämä selittää osan eroista? Hormonipositiiviset rintasyövät tulevat helpommin ylipainoisille, pitkään hormonitoiminnan ”armoilla” eläneille naisille (nyt jo tiedetään että mitä aikaisemmin kuukautiskierto alkaa ja mitä myöhempään menopaussi tulee, sitä suuremmassa riskissä nainen on saada rintasyövän, juurikin hormonipositiivisen), varsinkin kun ylipaino lisää estrogeenituotantoa, kun taas nuorten rintasyövät ovat useammin hormoninegatiivisia, esim. ns. triplanegatiiviset syövät. Triplanegatiiviset syövät taas ovat tyypillisesti geenivirheistä johtuvia, ei elintavoista, hormonialtistuksesta, jne.

   Mutta tämä on puhtaasti spekulointia, syöpätutkijat ovat varmasti miettineet näitä enemmän kuin minä, kun taas itse lähestyn aihetta tilastotieteilijän näkökulmasta 🙂

   Tykkää

  2. Omalla kohdallani en siis saanut ylipainosta suojaa rintasyöpää vastaan, mutta toisaalta, minulla onkin hormonipositiivinen rintasyöpä (joskin vain heikosti positiivinen) ja kasvaimeni sai kasvuspurtin raskauden aikana, lääkäreitten mukaan juurikin raskauden tuottamasta ”hormonisysäyksestä”. Ylipaino saattoi olla tekijänä tässä tapahtumaketjussa, mutta sitä ei voi todentaa mitenkään.

   Tilastot on siitä ärsyttäviä ja mielenkiintoisia, että korrelaatio ei vielä kerro kausaliteettia. Kyllähän jäätelönmyynti ja hukkumiskuolematkin korreloi, mutta ei niillä ole kausaliteettia (suoraa syy-yhteyttä). Niillä on yhteistä vain sama vuodenaika ja lämpötila, jonka takia jäätelönmyynnin ja hukkumiskuolemien määrät lähtee samoina aikoina nousuun/laskuun.

   Tykkää

 2. Itse olen ajatellut että nuorilla syöpä ei johdu elintavoista vaan se on heillä ns. geeneissä. Kuvainnollisesti kuin tyypin 2 diabetes johtuu osittain elintavoista kun taas 1 tyypin diabetes geeneistä.

  Tykkää

  1. Joo, näin on, ja samaa sanoi myös onkologian ylilääkäri, että ei kolmekymppinen itselleen syöpää saa mitenkään pelkästään elintavoilla, vaan takana on aina muita syitä.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.